Guide Martine

Quy định pháp lý

Guide Martine là blog về ẩm thực và du lịch, được ghi lại bởi những chuyên gia và hướng dẫn viên du lịch hàng đầu. Bên cạnh đó, Guide Martine còn đón nhận những ý kiến đóng góp của các bạn có niềm đam mê du lịch cả trong và ngoài nước. Dưới đây là những điều kiện khi sử dụng trang web này:

Trách nhiệm với nội dung đăng tải

Mọi thông tin cập nhật trên trang web đều được cung cấp và xuất phát từ các nguồn tin cậy và chính xác. Guide Martine không chịu trách nhiệm đối với các thông tin chưa chính xác hoặc chưa hoàn chỉnh. Bất kỳ quyết định nào của bạn dựa vào thông tin trên trang web này là trách nhiệm của bạn. Mọi tổn thất dù là trực tiếp hay gián tiếp khi khai thác hoặc sử dụng trang web này đều không thuộc trách nhiệm của Guide Martine.

Guide Martine không đảm bảo toàn bộ dữ liệu lấy từ trang web không nhiễm virus hoặc bất kỳ lỗi người dùng nào. Người dùng có trách nhiệm đảm bảo sử dụng phần mềm kiểm tra virus thích hợp. Thông tin từ Guide Martine mang tính tham khảo và có thể chứa khiếm khuyết, chúng tôi sẽ khắc phục vấn đề này qua email liên hệ được cung cấp tại trang web.

Bản quyền tác giả và thương hiệu

Bất kỳ nội dung nào trên trang web này về nhãn hiệu, tên thương mại… đều thuộc bản quyền của Guide Martine và được bảo hộ theo quy định của Pháp luật. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, xuất bản, phân phối hay lưu thông vì mục đích thương mại mà không được sự cho phép của Guide Martine được tính là xâm phạm bản quyền. Nội dung bài viết trong các cuộc thi (nếu có) sẽ được gửi về tòa soạn, chúng tôi giữ trọn bản quyền và được phép chỉnh sửa cho phù hợp.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

– Guide Martine cho phép người sử dụng xem và chiết suất thông tin trên website hoặc chia sẻ với người khác nhưng ở phương diện cá nhân và phi thương mại với điều kiện trích dẫn thông báo bản quyền.

– Người sử dụng đảm bảo tuân thủ Pháp luật về việc sử dụng website, không can thiệp vào những hoạt động và quản lý website của Guide Martine.

Điều khoản cuối

Các điều khoản sử dụng và quy định pháp lý đều được điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam. Điều khoản bị vô hiệu theo quy định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Mọi thông tin chi tiết và bất kỳ thắc mắc, vui lòng liên hệ Guide Martine.